dijous, 8 de maig del 2014

Els problemes dels ecosistemes

                      
 CONTAMINACIÓ                                               


Contaminació de l'aire:

 •  El fum de les indústries

 •  El fum dels automòbils

 • El fum de la calefacció

Contaminació del mar:


 •  L'oli i el petroli dels vaixells

 •  Tirem substàncies tòxiques com: Els sabons de la rentadora , el lleixiu per netejar.

 • Tirem bosses de plàstic, llaunes, cadires de plàstic, contenidors.Contaminació de la terra:
 •  Tirem deixalles a terra


 •  No reciclem

 • Hi han diferents contenidors com:  Contenidor de plàstic, contenidor de paper, contenidor de vidre, el de rebuig o orgànica...

  CANVI CLIMÀTIC                                           


 •  Un canvi climàtic  és qualsevol variació del clima de la Terra      
 •  El canvi climàtic el pot provocar per causes naturals o humanes      
 •  El clima d'un planeta depèn tant de la posició astronòmica com de la composició de l'atmosfera i un petit canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta.     SOBREEXPLOTACIÓ                                                    


 • Te lloc quan d'un ecosistema recollim més animals o més plantes de les que és poden produir

 • Per exemple, el mar és un ecosistema on viuen molts peixos, com ara la tonyina. Quan els pescadors capturen massa tonyines s' està produïnt una sobreexplotació que posa en perill la supervivencia d' aquests animals.                                     


DESFORESTACIÓ                                                • La desforestació és la pèrdua de la vegetació dels boscos i les selves. És deguda al fet que es talen els arbres per aconseguir fusta, per tenir camps de conreu o bé tambè per disposar d' espai per construir carreteres, urbanitzacions.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada