EcosistemesUn ecosistema és un sistema natural que està format per un conjunt d'organismes vius  i el medi físic on es relacionen, les relacions que estableixen entre si, així com les característiques físiques d'un lloc on viuen i les relacions entre el medi i els organismes.

Un ecosistema té en compte les complexes interaccions entre els organismes (plantesanimalsbacterisalguesfongs i altres) que formen la comunitat  i les relacions entre ells. Aquestes interaccions entre els organismes es donen a través del que s'anomena xarxa tròfica o xarxa alimentària que és una sèrie de cadenes alimentàries.
En els ecosistemes hi ha els productorsdepredadorsdescomponedors,..

Tipus d'ecosistemes

Destrucció dels ecosistemes

D'ecosistemes n'hi ha per tot el planeta, però degut a la influència i a l'acció de l'home en una escala fins ara mai coneguda, s'estan destruint molts ecosistemes. Alguns dels impactes ambientals de l'activitat humana sobre els ecosistemes són:
Controlar el canvi dels ecosistemes pot ser un dels reptes més importants amb els que la humanitat s'hagi d'enfrontar. La protecció dels ecosistemes naturals que queden en parcs naturals i altres àrees protegides és decisiva.
http://www.botanical-online.com/animales/lista_animales_desierto.htm

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada